Kursused

Aide autokooli kursused

This image has an empty alt attribute; its file name is 013.jpg

Aide Autokoolis koolitatakse AM-, A-, B-, C-, D-, E- ja nende alamkategooriate sõidukijuhte ning T- kategooria traktorijuhte.

Kursused viiakse läbi õppegruppidele eesti ja vene keeles.

Teooria viiakse läbi e õppena ja osaliselt auditoorse õppena. Teoorialoengutes, mis toimuvad reeglina 1 kord nädalas, õpitakse liiklusseadust, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, mootorsõiduki ehitust ja liiklusviisakust. Loengutes lahendatakse ka liiklusülesandeid ja tehakse arvestustöid, samuti saab vastused e õppes üleskerkinud küsimustele. Kooli poolt antakse igale õpilasele tasuta liiklusseadus.

Õppesõidu maht on vastavuses mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riikliku õppekavaga. Õppesõidu toimumise ajad lepib õpilane ise sõiduõpetajaga kokku neile mõlemale sobival ajal. Sõidutund kestab 45 min.

Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga. Kooli teooria-ja sõidueksam on kehtiv üks kuu, selle möödudes tuleb eksam sooritada uuesti. Kooli teooria korduseksam on tasuta.

Algastmekoolituse käigus peab juhiloa taotlejal läbima esmaabi kursuse. 16-tunnilist esmaabikursus läbitakse Aide Autokoolis.

Kooli eduka lõpetamise järel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti Liiklusregistri büroos.

Tunniplaanid

Õppekavad

Ametikoolituse õppekavad

Algavad kursused

AM kategooria

02.03.2024 laupäev 11:00 (grupp täis)

A kategooria

16.03.2024 laupäev 12:00

B kategooria

12.03.2024 teisipäev 17:30
01.04.2024 esmaspäev 17:30

BE kategooria

01.03.2024 reede 17:00
15.03.2024 reede 17:00
28.03.2024 neljapäev 17:00

BC1 kategooria

Kokkuleppel

C kategooria

08.03.2024 reede 17:00
05.04.2024 reede 17:00

D kategooria

08.03.2024 reede 17:00
22.03.2024 reede 17:00
05.04.2024 reede 17:00

CE kategooria

08.03.2024 reede 17:00
22.03.2024 reede 17:00
05.04.2024 reede 17:00

T kategooria

01.03.2024 reede 17:00
15.03.2024 reede 17:00
28.03.2024 neljapäev 17:00

Tõstukijuhi koolitus

11.03.2024 esmaspäev 10:00

Lõppastme koolitus

29.02.2024 neljapäev 08:00
02.03.2024 laupäev 08:00
05.03.2024 teisipäev 08:00
07.03.2024 neljapäev 08:00
09.03.2024 laupäev 08:00
12.03.2024 teisipäev 08:00
14.03.2024 neljapäev 08:00
16.03.2024 laupäev 08:00
19.03.2024 teisipäev 08:00
21.03.2024 neljapäev 08:00
23.03.2024 laupäev 08:00
26.03.2024 teisipäev 08:00

Ametikoolitus

07.03.2024 neljapäev 09:00 Autojuhi ja bussijuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)
04.04.2024 neljapäev 09:00 Veoautojuhi kiirendatud aametikoolitus lisapädevuse saamiseks
04.04.2024 neljapäev 09:00 D+ kiirendatud ametikoolitus 140 h (reisijate vedu)
04.04.2024 neljapäev 09:00 C ja CE + kiirendatud ametikoolitus 140 h (veose vedu)
04.04.2024 neljapäev 09:00 Kiirendatud ametikoolitus 140 h (veose vedu, sõitjate vedu)
04.04.2024 neljapäev 09:00 C+ kiirendatud ametikoolitus
04.04.2024 neljapäev 09:00 Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus lisapädevuse saamiseks
11.04.2024 neljapäev 09:00 Autojuhi ja bussijuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)
09.05.2024 neljapäev 09:00 Autojuhi ja bussijuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)