Ametikoolituse tunniplaan 27.06.2024

Kiirendatud ametikoolitus lisapädevuse saamiseks

Õppe kogumaht 35 tundi

Õppetöö aadressil Lille 4

KuupäevTeemaLektor
Spetsialist
27.06.2024 kl 9.00

Autovedude korraldus – 6t

Agu Tohver
04.07.2024 kell 9.00Autovedude korraldus – 4tAgu Tohver
08.06.2024 kl 9.00Kindlustus – 4 t
Autovedude korraldus – 2t
Liiklusreeglid ja -ohutus – 1t
Jaan Luberg
Agu Tohver
Ilmari Ott
18.07.2024 kl 9.00Sõiduki ohutus, tehnonõuded – 6tAivar Pihla

Elektrooniline õpe Moodle keskkonnas

  • Autovedude korraldus – 2t
  • Sõiduki ehitus, tehnonõuded – 1t
  • Töökeskkond ja tööohutus – 2t
  • Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia – 2,5t
  • Kindlustus – 1t
  • Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus -1t

  • Sõiduõpe – 2,5t
  • Eksam 18.07.2024 kl 14.00