Ametikoolituse tunniplaan 01.07.2022

Õppe kogumaht: 140 tundi


Õppetöö aadressil Lille 4, Pärnu
KuupäevTeemaLektor
Spetsialist
01.07.2022 kl 9.00Autovedude korraldus – 6tAgu Tohver
01.07.2022 kl 9.00Liiklus- ja
suhtlemispsühholoogia – 3t
Tööõiguse alused – 4t
Jaan Luberg
08.07.2022 kl 9.00Sõiduki ehitus, tehnonõuded – 6tAivar Pihla
09.07.2022 kl 9.00Kindlustus – 4t
Praktika – 3t
Jaan Luberg
Agu Tohver
Ilmari Ott
15.07.2022 kl 9.00Autovedude korraldus – 4t
Autojuhi õigused, kohustused
ja vastutus – 3t
Agu Tohver
Mati Koppel
16.07.2022 kl 9.00Autovedude korraldus – 4t
Liiklusreeglid ja -ohutus – 2t
Agu Tohver
Elektrooniline õpe Moodle keskkonnas
  • Autovedude korraldus – 13t
  • Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus – 3t
  • Sõiduki ehitus, tehnonõuded – 6t
  • Töökeskkond ja tööohutus – 4t
  • Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia – 3t
  • Tööõiguse alused – 3t
  • Kindlustus – 3t
Praktika ettevõttes – 56t
Sõiduõpe- 10t
Eksam
  • 6.08.2022 kl 9.00