Täiendkoolituse tunniplaan 12.10.2023

Õppe kogumaht 35 tundi

Õppetöö aadressil Lille 4

KuupäevTeemaLektor
Spetsialist
12.10.2023 kl 9.00
Autovedude korraldus – 6t
Autojuhi õigused, kohustused
ja vastutus – 3t

Agu Tohver
Rein Vihmann
14.10.2023 kl 9.00Autovedude korraldus – 5t
Kindlustus – 4t
Agu Tohver
Jaan Luberg
Ilmari Ott
15.10.2023 kl 9.00Liiklus- ja
suhtlemispsühholoogia – 4t
Tööõiguse alused – 3t
Eksam
Jaan Luberg

Elektrooniline õpe Moodle keskkonnas

  • Autovedude korraldus – 3t
  • Sõiduki ehitus, tehnonõuded – 2t
  • Töökeskkond ja tööohutus – 3t
  • Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia – 1t
  • Kindlustus – 1t