Kursused

Aide autokooli kursused

This image has an empty alt attribute; its file name is 013.jpg

Aide Autokoolis koolitatakse AM-, A-, B-, C-, D-, E- ja nende alamkategooriate sõidukijuhte ning T- kategooria traktorijuhte.

Kursused viiakse läbi õppegruppidele eesti ja vene keeles.

Teooria viiakse läbi e õppena ja osaliselt auditoorse õppena. Teoorialoengutes, mis toimuvad reeglina 1 kord nädalas, õpitakse liiklusseadust, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, mootorsõiduki ehitust ja liiklusviisakust. Loengutes lahendatakse ka liiklusülesandeid ja tehakse arvestustöid, samuti saab vastused e õppes üleskerkinud küsimustele. Kooli poolt antakse igale õpilasele tasuta liiklusseadus ja liiklustestid.

Õppesõidu maht on vastavuses mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riikliku õppekavaga. Õppesõidu toimumise ajad lepib õpilane ise sõiduõpetajaga kokku neile mõlemale sobival ajal. Sõidutund kestab 45 min.

Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga. Kooli teooria-ja sõidueksam on kehtiv üks kuu, selle möödudes tuleb eksam sooritada uuesti. Kooli teooria korduseksam on tasuta.

Algastmekoolituse käigus peab juhiloa taotlejal läbima esmaabi kursuse. 16-tunnilist esmaabikursus läbitakse Aide Autokoolis.

Kooli eduka lõpetamise järel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti Liiklusregistri büroos.

Tunniplaanid

Õppekavad

Uued õppekavad alates 01.10.2023

Ametikoolituse õppekavad

Algavad kursused

AM kategooria

Kokkuleppel

A kategooria

Kokkuleppel

B kategooria

17.10.2023 teisipäev 17:30
06.11.2023 esmaspäev 17:30

BE kategooria

13.10.2023 reede 17:00
27.10.2023 reede 17:00
10.11.2023 reede 17:00

BC1 kategooria

Kokkuleppel

C kategooria

06.10.2023 reede 17:00
20.10.2023 reede 17:00
03.11.2023 reede 17:00

D kategooria

06.10.2023 reede 17:00
20.10.2023 reede 17:00
03.11.2023 reede 17:00

CE kategooria

06.10.2023 reede 17:00
20.10.2023 reede 17:00
03.11.2023 reede 17:00

T kategooria

13.10.2023 reede 17:00
27.10.2023 reede 17:00
10.11.2023 reede 17:00

Tõstukijuhi koolitus

23.10.2023 esmaspäev 10:00

Lõppastme koolitus

03.10.2023 teisipäev 08:00
05.10.2023 neljapäev 08:00
07.10.2023 laupäev 08:00
10.10.2023 teisipäev 08:00
12.10.2023 neljapäev 08:00
14.10.2023 laupäev 08:00
17.10.2023 teisipäev 08:00
19.10.2023 neljapäev 08:00
21.10.2023 laupäev 08:00
24.10.2023 teisipäev 08:00

Ametikoolitus

12.10.2023 neljapäev 09:00 Autojuhi ja bussijuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)
02.11.2023 neljapäev 09:00 Kiirendatud ametikoolitus 140 h (veose vedu, sõitjate vedu)
02.11.2023 neljapäev 09:00 C ja CE + kiirendatud ametikoolitus 140 h (veose vedu)
02.11.2023 neljapäev 09:00 CE + kiirendatud ametikoolitus 140 h (veose vedu)
02.11.2023 neljapäev 09:00 C+ kiirendatud ametikoolitus
02.11.2023 neljapäev 09:00 D+ kiirendatud ametikoolitus 140 h (reisijate vedu)
09.11.2023 neljapäev 09:00 Autojuhi ja bussijuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)