Kursused

Aide autokooli kursused

This image has an empty alt attribute; its file name is 013.jpg

Aide Autokoolis koolitatakse AM-, A-, B-, C-, D-, E- ja nende alamkategooriate sõidukijuhte ning T- kategooria traktorijuhte.

Kursused viiakse läbi õppegruppidele eesti ja vene keeles.

Teooria viiakse läbi e õppena ja osaliselt auditoorse õppena. Teoorialoengutes, mis toimuvad reeglina 1 kord nädalas, õpitakse liiklusseadust, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat, mootorsõiduki ehitust ja liiklusviisakust. Loengutes lahendatakse ka liiklusülesandeid ja tehakse arvestustöid, samuti saab vastused e õppes üleskerkinud küsimustele. Kooli poolt antakse igale õpilasele tasuta liiklusseadus ja liiklustestid.

Õppesõidu maht on vastavuses mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riikliku õppekavaga. Õppesõidu toimumise ajad lepib õpilane ise sõiduõpetajaga kokku neile mõlemale sobival ajal. Sõidutund kestab 45 min.

Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga. Kooli teooria-ja sõidueksam on kehtiv üks kuu, selle möödudes tuleb eksam sooritada uuesti. Kooli teooria korduseksam on tasuta.

Algastmekoolituse käigus peab juhiloa taotlejal läbima esmaabi kursuse. 16-tunnilist esmaabikursus läbitakse Aide Autokoolis.

Kooli eduka lõpetamise järel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti Liiklusregistri büroos.

Tunniplaanid

Õppekavad

Algavad kursused

A kategooria mootorratas

Kokkuleppel

AM kategooria mopeed

Kokkuleppel
Vanus peab olema 14 aastat

B ja BC1 kategooria

03.10.2022 kell 17.30 venekeelne
10.10.2022 kell 17.30
08.11.2022 kell 17.30

B kategooria lõppastme koolitus

Ühepäevane lõppastme koolitus algab kell 08.00 alljärgnevatel kuupäevadel:
04.10.2022 teisipäeval kell 8.00
06.10.2022 neljapäeval kell 8.00
08.10.2022 laupäeval kell 8.00
11.10.2022 teisipäeval kell 8.00
13.10.2022 neljapäeval kell 8.00
15.10.2022 laupäeval kell 8.00
18.10.2022 teisipäeval kell 8.00
20.10.2022 neljapäeval kell 8.00
22.10.2022 laupäeval kell 8.00


C ja CE kategooria

07.10.2022 reedel kell 17.00
21.10.2022 reedel kell 17.00
04.11.2022 reedel kell 17.00

BE kategooria

14.10.2022 reedel kell 17.00
28.10.2022 reedel kell 17.00
11.11.2022 reedel kell 17.00

D kategooria (buss)

07.10.2022 reedel kell 17.00
21.10.2022 reedel kell 17.00
04.11.2022 reedel kell 17.00

T kategooria (traktor ja liikurmasinad)

14.10.2022 reedel kell 17.00
28.10.2022 reedel kell 17.00
11.11.2022 reedel kell 17.00

CE kategooria + 140 tundi kiirendatud ametikoolitus

14.10.2022 reedel kell 09.00

D + 140 tundi kiirendatud ametikoolitus

14.10.2022 reedel kell 09.00

C + kiirendatud ametikoolitus 140 tundi

14.10.2022 reedel kell 09.00

C,CE + 140 tundi kiirendatud ametikoolitus

14.10.2022 reedel kell 09.00

Autojuhi kiirendatud ametikoolitus 140t (veosevedu, sõitjatevedu)

14.10.2022 reedel kell 09.00

Autojuhi täienduskoolitus 35 t. (veosevedu, sõitjatevedu)

06.10.2022 kell 09.00
10.11.2022 kell 09.00

Tõstukijuhi koolitus

10.10.2022 esmaspäeval kell 10.00

(10 tundi teooriat, 6 tundi praktikat)