Tõstukijuhi koolitus

TÖÖALANE TÄIENDKOOLITUS:
TÕSTUKIJUHI KOOLITUS
Liikuvat töövahendit võib kasutada isik, kes on saanud selle
vahendi kasutamiseks nõutava väljaõppe.
Vabariigi valitsuse määrus nr 13 “Töövahendi kasutamise ja
tööohutuse nõuded”

Kursused on mõeldud sisetranspordi tõstukijuhtidele.
Tõstukijuhi tunnistuse olemasolu on vajalik just tõstukil
töötamiseks ning samuti käsitõstukite ning
virnastajatega töötamiseks. Vabriigi Valitsuse
11.01.2000 määrusega nr 13 on väljaõppe korraldamise
kohustus pandud tööandjale. Tööõnnetuse toimumisel
ilma tõstukijuhi tunnistuseta tõstukijuhiga jääb süüdi
tööandja.

Õppeained:
➢ Tõstukite tüübid
➢ Tõstukite hooldus
➢ Ohutu töötamise juhised ja juhtimisvõtted
➢ Tehnilised parameetrid
➢ Ekspluatatsioon
➢ Tõstukite lisaseadmed
➢ Aku-, gaasi- , bensiini ja diisel jõuallikaga tõstukid
➢ Laomajanduse alused
➢ 12 tundi teooriat
➢ Praktika tõstukitel – 4 tundi