Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus

B – kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamine toimub kahel astmel – algastmel ja lõppastmel. Algastme koolitus lõpeb Transpordiameti Liiklusregistri Büroos teooria- ja sõidueksamite sooritamisega ning esmaste juhilubade kättesaamisega, mis kehtivad 24 kuud. Selleks, et esmased juhiload vahetada Transpordiameti Liiklusregistri Büroos juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus.

Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload. Kursuse käigus viiakse läbi riskivältimise õpe libedasõidurajal ja teooriaõpe ning hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist liikluses.


Lõppastme koolitus viiakse läbi alljärgnevas mahus:

  • teooriaõpe – 3 tundi (à 45 min) e õppena
  • Säästev sõit – 1 x 45 min
  • riskivältimise harjutuste praktikum – 1 x 45 min
  • libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul – 1 x 45 min

Praktiliste harjutuste käigus osaleb kinnitatud turvavööga õpilane kokkupõrkesimulaatoril ning ümberpööratavas autos. Õnnetused juhtuvad tihti suurtel kiirustel. Kokkupõrkel suurel kiirusel on inimese kehamass kümneid, isegi sadu kordi suurem kui tema tegelik kehakaal. Õpilased saavad oma tegeliku kehakaalu suurtel kiirustel toimunud kokkupõrke hetkel teada spetsiaalse kaalu peal. Need hindamatud kogemused aitavad paremini mõista turvavöö kasutamise olulisust ja kasu.

Libedarajal viiakse läbi näitlikustavad katsed pidurdusteekonna ja kiiruse omavahelise seose paremaks mõistmiseks ning näidatakse ette kõik harjutused, mida õpilane ise autos olles läbi teeb autojuhi rollis, võimalusel ka kaasreisija rollis. Õnnetuste ennetamisel on ka kaasreisijal väga suur roll olles tihti nõuandja, suunaja, vaoshoidja või hoopis ässitaja. Enamus harjutusi libedarajal on ekstreemse iseloomuga imiteerides liikluses tihti ettetulevaid äkkolukordi.

Kursused on korraldatud nii, et lõppastmekoolitus on võimalik läbida 1 päevaga.

Pärast lõppastme koolitust antakse tunnistus lõppastme koolituse läbimise kohta. Selle alusel vahetatakse esmane juhiluba Transpordiameti Liiklusregistri Büroos ilma eksamiteta juhiloa vastu, kui sul on aga kehtiv katristus liiklusreeglite rikkumise eest, tuleb sooritada teooria eksam. Transpordiameti Liiklusregistri Büroosse juhilube vahetama minna saab siis kui esmaste juhilubade väljaandmisest on möödunud vähemalt 23 kuud (kui juhtimisõigust pole sellel ajavahemikul peatatud).

Aide Autokoolis viiakse lõppastme koolitust läbi aastaringselt. Suvel kasutatakse libedal teel sõitmise sõiduoskuse viimistlemiseks autokoolile kuuluvat spetsiaalse rajakattega libedasõidu rada.


Kursustele registreerimisel vajalikud dokumendid:

  • esmane juhiluba